به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


راکتیار

گلبدین وحزب اسلامی در پی چه چیزی هستند؟ در واقع گلبدین وحزبش یکی از افراطی ترین وجنایتکار ترین وفریبکار ترین احزاب بنیاد گرای در منطقه است.به باور بسیاری از محققین گلبدین وحزبش به هیچ معیار انسانی ومدنی وغیر مدنی پا بندی ندارد حتی به قوانین اسلامی . مطابق شواهد عینی این مردک با داشتن انحراف اخلاقی در دوران متعلمی ،پیش از آن وبعد ازآن دارای عقده حقارت شده ،به موجودی انتقام جو،خود محور، یکه تاز وسخت معامله گر برای رسیدن به آمال نا مقدسش تبدیل شده است. زنده گی نکبت بارش ،با قتل ...وطن پرستان در همآغوشی با استخبارات ظاهر شاهی وقتل سیدال سخندان وفرار مر موزش از زندان وبعد افتیدنش در آغوش آی اس آی وسازمان سیا وهمچنان در دوران مقاومت ملت افغانستان از مغازله با kgb باز نه ایستاد وبه دستور سازمانهای فوق از ترور بسیاری از شخصیتهای ملی ابا نورزیده ودر حقیقت این مردک مفلوک وحزبش در پاکستان دولتی در میان دولت بود وهنوز هم نازش بالای آنها میچلد. وهمیشه به عنوان مهره ذخیره اشغالگران وارتجاع ظاهراً خارج از قدرت های دست نشانده وتحت حمایه حفظ شده است. بحران کنونی اقتصادی،سیاسی واجتماعی کشور بویژه از نظر نظامی که معلوم است تصنعی از طرف اشغالگران طراحی شده بود ،با وجودیکه بخش بزرگی از بدنه دولت را افراد این حزب اشغال کرده اند اما بدیهیست که بخش باقیمانده این حزب به اساس نقشه به اصطلاح صلح دولت پوشالی ودر واقع دیکتات شده از بیرون وارد معامله گردد وآنهم با امتیازات فوق رتبه. همه میدانیم که در قاموس دلالان جهادی بطور عام ودر باور حزب اسلامی به رهبری گلو بطور خاص دوستی ودشمنی نه تعریف شده ونه معنی یافته(سازش وجنگ هایش با دوستم ،با طالبان،با احزاب تشیع وبا مسعود وربانی ) همه حاکی از چند چهره بودن وی در جنگ قدرت بوده. یادمان نرود که منوکی منگل،تنی،جبار قهرمان از جمله نمونه های دیگر معاملات وی است. از همه آنچه نوشتیم این نتیجه بدست میاید که گلبدین به اساس سناریو های از پیش تهیه شده در پنتاگون ومسکو وارد صحنه میگردد،چنین معلوم میشود که تجدید تقسیم قدرت میان جهادیها وتقسیم جهان از سوی ابر قدرتهای نظام سر مایه داری دارد وارد فاز دیگری میشود که حزب اسلامی با این عقب نشینی مقدسش در آن نقش بازی خواهد کرد. نباید به ارتجاع جهادی واربابان اشغال گر ملت ما اعتماد کنند "فلسفی"منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است